KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PRZETARG: DOSTAWA CZĘŚCI PRZESIEWACZY I KRUSZAREK

Organizator: Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

Data składania: 26.05.2015