KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prywatyzacja Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych pod lupą prokuratury.

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko podejrzanym, wśród których jest Tomasz L. - jeden z byłych podsekretarzy stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL. W 2012 roku odpowiadał on za nadzór nad procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce - poinformowała Prokuratura Krajowa.
Prokurator ogłosił 7 lutego 2017 r. podejrzanemu Tomaszowi L. uzupełnione zarzuty. Dotyczą one niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego) oraz płatnej protekcji (art. 230 par. 1 kodeksu karnego). Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności odpowiednio od roku do 10 lat i od 6 miesięcy do 8 lat.
Do zarzucanych podejrzanemu czynów doszło od maja do października 2012 roku. Bezpośrednio były one związane z procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Podejrzany Tomasz L., jako wiceminister skarbu państwa w rządzie PO - PSL, odpowiadał za nadzór nad tym procesem. Dla osiągnięcia korzyści majątkowej faworyzował on określonego przedsiębiorcę i informował go o kluczowych decyzjach dotyczących prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych. 

Podejrzany Tomasz L. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie PO - PSL, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej, powoływał się także na wpływy w określonych instytucjach i podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy na rzecz określonego przedsiębiorcy. 

Podejrzany Tomasz L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. 

Decyzją prokuratora, z uwagi na wagę i charakter zarzucanych podejrzanemu czynów, zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tys. zł. 

Wcześniej w sprawie tej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko osobom, którym zarzucono płatną protekcję. Doszło do niej od maja do połowy grudnia 2012 roku w związku z procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, a także przy udzielaniu gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz kredytu z PKO BP S.A. 

Prokurator ogłosił 7 lutego 2017 r. podejrzanemu Tomaszowi L. uzupełnione zarzuty. Dotyczą one niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego) oraz płatnej protekcji (art. 230 par. 1 kodeksu karnego). Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności odpowiednio od roku do 10 lat i od 6 miesięcy do 8 lat.
Do zarzucanych podejrzanemu czynów doszło od maja do października 2012 roku. Bezpośrednio były one związane z procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Podejrzany Tomasz L., jako wiceminister skarbu państwa w rządzie PO - PSL, odpowiadał za nadzór nad tym procesem. Dla osiągnięcia korzyści majątkowej faworyzował on określonego przedsiębiorcę i informował go o kluczowych decyzjach dotyczących prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych. 

Podejrzany Tomasz L. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie PO - PSL, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej, powoływał się także na wpływy w określonych instytucjach i podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy na rzecz określonego przedsiębiorcy. 

Podejrzany Tomasz L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. 

Decyzją prokuratora, z uwagi na wagę i charakter zarzucanych podejrzanemu czynów, zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tys. zł. 

Wcześniej w sprawie tej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko osobom, którym zarzucono płatną protekcję. Doszło do niej od maja do połowy grudnia 2012 roku w związku z procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, a także przy udzielaniu gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz kredytu z PKO BP S.A. 
C.d. i Źródło: www.wnp.pl