KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prognozy: wzrost popytu na kruszywa

Rok 2016 może być dla branży okresem stabilizacji i wzrostów. Ważny głos z branży – Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw, prognozuje nawet 10-procentowy wzrost z zapotrzebowaniem na ok. 230 mln ton. Dalsze prognozy przewidują wzrost do poziomu 234 mln ton rocznie w nadchodzących czterech latach. Jest to związane m.in. z planowanymi inwestycjami w drogownictwo.

Podczas Polskiego Kongresu Drogowego GDDKiA podało szacunki, wedle których na wybudowanie krajowych dróg w ramach Programu Budowy na lata 2014-2023 będzie potrzebne ok. 110 mln ton kruszyw. Jednak kruszywa to nie tylko budownictwo drogowe i mieszkaniowe, ale również specjalistyczne kruszywo dla kolei – pod inwestycje infrastrukturalne i jako piasek hamulcowy potrzebny w utrzymaniu taboru. Na początku roku PKP Intercity ogłosiło, że w ciągu najbliższych 2 lat zmodernizuje 400 wagonów i 60 lokomotyw. Rośnie również globalny popyt na sam piasek kwarcowy, wykorzystywany m.in. w hutnictwie, przemyśle wydobywania węglowodorów i odlewnictwie. Raport dostarczony przez międzynarodową firmę badawczą i konsultingową QY Research World Industrial Silica Sand Market wykazał, że światowe zapotrzebowanie do 2018 roku osiągnie poziom 289 milionów ton.

Podczas Polskiego Kongresu Drogowego GDDKiA podało szacunki, wedle których na wybudowanie krajowych dróg w ramach Programu Budowy na lata 2014-2023 będzie potrzebne ok. 110 mln ton kruszyw. Jednak kruszywa to nie tylko budownictwo drogowe i mieszkaniowe, ale również specjalistyczne kruszywo dla kolei – pod inwestycje infrastrukturalne i jako piasek hamulcowy potrzebny w utrzymaniu taboru. Na początku roku PKP Intercity ogłosiło, że w ciągu najbliższych 2 lat zmodernizuje 400 wagonów i 60 lokomotyw. Rośnie również globalny popyt na sam piasek kwarcowy, wykorzystywany m.in. w hutnictwie, przemyśle wydobywania węglowodorów i odlewnictwie. Raport dostarczony przez międzynarodową firmę badawczą i konsultingową QY Research World Industrial Silica Sand Market wykazał, że światowe zapotrzebowanie do 2018 roku osiągnie poziom 289 milionów ton.

Źródło: www.kieruneksurowce.pl