KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prezes Budimeksu: konieczne kamienie milowe dla inwestorów i urzędników

Zapisy umowne, które dopingowałyby publicznego zamawiającego do szybkiego podejmowania decyzji, byłyby pożądane. Kamienie milowe są wymagane od wykonawców, więc powinno to też dotyczyć inwestorów i urzędników - ocenił Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

Blocher podkreślił, że obecnie pozyskiwanie zgód i decyzji administracyjnych dla każdego inwestora i generalnego wykonawcy jest drogą przez mękę. Zdyscyplinowanie tych procesów odpowiednimi terminami i karami mogłoby być wskazane.

Prezes ocenił, że nie ma potrzeby powoływania nowych instytucji, które zajmowałaby się oceną realizacji kontraktów i relacji pomiędzy inwestorami i wykonawcami. Zdaniem Blochera, istniejące problemy są dobrze zidentyfikowane i wiadomo, co wymaga naprawy.

Blocher podkreślił, że obecnie pozyskiwanie zgód i decyzji administracyjnych dla każdego inwestora i generalnego wykonawcy jest drogą przez mękę. Zdyscyplinowanie tych procesów odpowiednimi terminami i karami mogłoby być wskazane.

Prezes ocenił, że nie ma potrzeby powoływania nowych instytucji, które zajmowałaby się oceną realizacji kontraktów i relacji pomiędzy inwestorami i wykonawcami. Zdaniem Blochera, istniejące problemy są dobrze zidentyfikowane i wiadomo, co wymaga naprawy.
Źródło: www.wnp.pl