KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prawo geologiczne i górnicze

28 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1131/1
Źródło: www.kieruneksurowce.pl