KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prace nad raportem z audytu w JSW - na ukończeniu


Ekspercki audyt w trzech spółkach węglowych został zlecony przez resort energii. Na czele zespołów audytowych stanęli parlamentarzyści PiS, a w ich skład weszli eksperci związani z branżą węglową. W marcu minister Krzysztof Tchórzewski zaprezentował wnioski z audytu w Kompanii Węglowej (obecnie jej działanie kontynuuje Polska Grupa Górnicza), a w maju - z audytu w Katowickim Holdingu Węglowym. JSW to jedyna audytowana spółka, gdzie raport audytorów nie został jeszcze upubliczniony. Ma to jednak nastąpić w najbliższych tygodniach.
"Zespół audytowy uzupełnia obecnie zapisy raportu z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wnioski z raportu powinny być opublikowane przed końcem lipca" - poinformował w czwartek PAP wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

Przed oficjalną prezentacją wniosków przedstawiciele resortu nie chcą odnosić się do treści raportu. Nie został on również dotąd przekazany zarządowi spółki. "Na razie nie znamy wyników audytu, trudno nam więc odnosić się do nich" - powiedziała PAP rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. 

Zapewniła, że spółka ściśle współpracowała z audytorami, przekazując wszystkie dokumenty i dane finansowe, potrzebne do przeprowadzenia pogłębionej analizy sytuacji firmy. "Zakres kontroli był niezwykle obszerny" - dodała rzeczniczka. 

Przypomniała, że JSW jest w trakcie finalizowania prac nad szeroko zakrojonym programem restrukturyzacji. "Na pewno wykorzystamy wskazówki i zalecenia, które zostaną przedstawione w raporcie zespołu audytorskiego" - zapewniła Jabłońska-Bajer.

Do projektu raportu z audytu w JSW dotarła "Gazeta Polska Codziennie", która napisała w czwartek, że "w latach 2011-2015 ze spółki wyprowadzono setki milionów złotych na usługi doradcze oraz ekspertyzy prawne i techniczne". Z przytoczonych przez gazetę danych wynika, że np. wydatki na usługi prawne w JSW w latach 2012-14 wzrosły 16-krotnie wobec wydatków na te cele w latach 2005-07, a koszty doradztwa 19-krotnie; koszt ekspertyz wzrósł 1654 razy, a ogólnie koszty doradztwa, usług prawnych, opracowań naukowo-badawczych, consultingu, PR-u, promocji, reklamy, sponsoringu itp. wzrosły z 23 mln zł w latach 2005-2007 do 171 mln zł w latach 2012-2014. Gazeta przypomina, że w lipcu 2011 r. JSW weszła na giełdę, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. GPC zwraca też uwagę na przepłacone lub nietrafione inwestycje spółki w sferze nieruchomości.
c.d. i źródło: www.wnp.pl