KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Poznańska spalarnia śmieci gotowa do rozpoczęcia przetwarzania odpadów

Budowana od kwietnia 2014 roku poznańska spalarnia śmieci jest już gotowa do rozpoczęcia przetwarzania odpadów. Na teren spalarni docierają pierwsze tony śmieci, w najbliższych dniach ma się rozpocząć tzw. gorący rozruch instalacji.
Oficjalne otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPOK) nastąpi w listopadzie. Wartość inwestycji realizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego to 725 mln zł.
Docelowo w spalarni utylizowanych ma być 210 tys. ton odpadów rocznie, dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Spalarnia ma obsługiwać mieszkańców stolicy Wielkopolski i okolicznych gmin. 

Jak poinformował PAP dyrektor kontraktu Szymon Cegielski, prace budowlane trwały 21 miesięcy od terminu wejścia na budowę. W styczniu rozpoczęła się faza tzw. zimnego rozruchu instalacji, który polega na sprawdzeniu poprawności funkcji elektrycznych, mechanicznych i logistycznych całego systemu. 

"Już przyjmujemy odpady do ITPOK i sprawdzamy m.in. ustawienia i rejestrację parametrów wag samochodowych, działanie układów sterowania ruchem pojazdów oraz działanie układów do homogenizacji i załadunku odpadów do kotłów, tj. suwnice, belownica do odpadów, kruszarka do odpadów" - powiedział Cegielski.

Oficjalne otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPOK) nastąpi w listopadzie. Wartość inwestycji realizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego to 725 mln zł.
Docelowo w spalarni utylizowanych ma być 210 tys. ton odpadów rocznie, dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Spalarnia ma obsługiwać mieszkańców stolicy Wielkopolski i okolicznych gmin. 

Jak poinformował PAP dyrektor kontraktu Szymon Cegielski, prace budowlane trwały 21 miesięcy od terminu wejścia na budowę. W styczniu rozpoczęła się faza tzw. zimnego rozruchu instalacji, który polega na sprawdzeniu poprawności funkcji elektrycznych, mechanicznych i logistycznych całego systemu. 

"Już przyjmujemy odpady do ITPOK i sprawdzamy m.in. ustawienia i rejestrację parametrów wag samochodowych, działanie układów sterowania ruchem pojazdów oraz działanie układów do homogenizacji i załadunku odpadów do kotłów, tj. suwnice, belownica do odpadów, kruszarka do odpadów" - powiedział Cegielski.
Źródło: www.wnp.pl