KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Powstanie Trasa Kaszubska - S6 z Lęborka do Trójmiasta

GDDKiA zleciła firmie Transprojekt Gdański przygotowanie koncepcji programowej dla Trasy Kaszubskiej, czyli drogi ekspresowej S6 od Lęborka (wraz z jego obwodnicą) do obwodnicy Trójmiasta.

W ramach wartej 7,75 mln zł umowy spółka ma w ciągu dwóch lat przygotować koncepcję, a także materiały do przetargu w formule „projektuj i buduj”.
Źródło: www.wnp.pl