KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Porr wygrał przetarg na trasę Kluczbork - Poznań

Oferta Porr Polska Construction została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym wykonania prac na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny.
Zadanie obejmuje m.in. prace na stacjach Witaszyce i Ostrów Wielkopolski, a także na odcinku Ostrów Wielkopolski - Pierzchno w terminie do 30 listopada 2017 r. Oferta Porr Polska Construction opiewa na 29,37 mln zł brutto wobec budżetu PKP PLK na poziomie 30,62 mln zł brutto.
Wykonawca został wybrany według kryteriów ceny (70 proc.) i czasu zamknięć torowych (30 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie czasu zamknięć torowych o 10 dni (wyjątek Dolkom - 0 dni).

Zadanie obejmuje m.in. prace na stacjach Witaszyce i Ostrów Wielkopolski, a także na odcinku Ostrów Wielkopolski - Pierzchno w terminie do 30 listopada 2017 r. Oferta Porr Polska Construction opiewa na 29,37 mln zł brutto wobec budżetu PKP PLK na poziomie 30,62 mln zł brutto.
Wykonawca został wybrany według kryteriów ceny (70 proc.) i czasu zamknięć torowych (30 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie czasu zamknięć torowych o 10 dni (wyjątek Dolkom - 0 dni).
Źródło: www.wnp.pl