KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Porr i Unibep wybrane do budowy S8 za 404 mln zł

Oferta konsorcjum, w którego skład wchodzą Porr Polska Infrastructure oraz Unibep, została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Poręba (bez węzła) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Wartość oferty wynosi ponad 404 mln zł brutto.
Odcinek będzie miał długość ok. 16 km, a przy wyborze wykonawcy pod uwagę brano: cenę (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancję (5 proc.).
Oferta konsorcjum Porr Polska Infrastructure oraz Unibepu opiewa na dokładnie 404,46 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 570,89 mln zł brutto.

Odcinek będzie miał długość ok. 16 km, a przy wyborze wykonawcy pod uwagę brano: cenę (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancję (5 proc.).
Oferta konsorcjum Porr Polska Infrastructure oraz Unibepu opiewa na dokładnie 404,46 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 570,89 mln zł brutto.
Źródło: www.wnp.pl