KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Polska zabiega o nowe korytarze transportowe w sieci TEN-T

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiedział, że rząd czyni starania o wpisanie do systemu transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T dwóch nowych korytarzy biegnących przez Polskę: drogowego Via Carpatia i kolejowego korytarza towarowego nr 11.
"Priorytetem polskiego rządu jest budowa swoistego rusztu komunikacyjnego wewnątrz państwa i bardzo dobre połączenie go z system komunikacyjnym Europy, co zapewniają korytarze komunikacyjne TEN-T. Na to są pieniądze infrastrukturalne" - poinformował Adamczyk w czwartek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Jak przypomniał, obecnie przez Polskę przebiegają dwa korytarze sieci bazowej, której celem jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Są to Korytarz Bałtyk - Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne - Bałtyk. 

"W to wpisują się starania o wpisanie do systemu bazowego kolejnych korytarzy" - powiedział szef resortu infrastruktury. Jak zaznaczył, rząd prowadzi działania "zakrojone na szeroką skalę, przy staraniu wielu państw" o wpisanie w sieć bazową TEN-T trasy Via Carpatia, czyli Korytarza Wschodniego oraz wspiera Węgry w staraniach o umieszczenie tam szlaku kolejowego nr 11. 

Planowana międzynarodowa trasa Via Carpatia, biegnąca przez Polskę wzdłuż wschodniej granicy UE ma łączyć północ z południem Europy. Resort ma nadzieję, że droga ta stanie się wydajnym korytarzem łączącym polskie porty z największymi centrami gospodarczymi Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Wiedniem i północnymi Włochami. 

Zainicjowany przez stronę węgierską projekt uruchomienia korytarza towarowego nr 11, zakłada utworzenie nowego, sprawniejszego połączenia Polski i Węgier z portami w Słowenii i Serbią. W naszym kraju jednym z najważniejszych jego części będzie planowana od dziesiątek lat budowa nowej linii kolejowej w woj. małopolskim potocznie nazywanej "Podłęże - Piekiełko". Blisko 60-km trasa ma przebiegać od Podłęża przez Szczyrzyc do Tymbarku/Mszany Dolnej i tam łączyć się z istniejącą linią Chabówka - Nowy Sącz, aby przez Muszynę dotrzeć do granicy państwa ze Słowacją. 

Jak przyznał Adamczyk, nowy unijny instrument finansowy "Łącząc Europę" (CEF) wspierający rozwój m.in. sieci transportowej preferuje transport kolejowy. "Dziś transport drogowy stanowi większość transportu towarowego, te relacje muszą zostać zmienione na korzyść kolei, takie są dążenia KE" - zaznaczył Adamczyk. 

"Priorytetem polskiego rządu jest budowa swoistego rusztu komunikacyjnego wewnątrz państwa i bardzo dobre połączenie go z system komunikacyjnym Europy, co zapewniają korytarze komunikacyjne TEN-T. Na to są pieniądze infrastrukturalne" - poinformował Adamczyk w czwartek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Jak przypomniał, obecnie przez Polskę przebiegają dwa korytarze sieci bazowej, której celem jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Są to Korytarz Bałtyk - Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne - Bałtyk. 

"W to wpisują się starania o wpisanie do systemu bazowego kolejnych korytarzy" - powiedział szef resortu infrastruktury. Jak zaznaczył, rząd prowadzi działania "zakrojone na szeroką skalę, przy staraniu wielu państw" o wpisanie w sieć bazową TEN-T trasy Via Carpatia, czyli Korytarza Wschodniego oraz wspiera Węgry w staraniach o umieszczenie tam szlaku kolejowego nr 11. 

Planowana międzynarodowa trasa Via Carpatia, biegnąca przez Polskę wzdłuż wschodniej granicy UE ma łączyć północ z południem Europy. Resort ma nadzieję, że droga ta stanie się wydajnym korytarzem łączącym polskie porty z największymi centrami gospodarczymi Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Wiedniem i północnymi Włochami. 

Zainicjowany przez stronę węgierską projekt uruchomienia korytarza towarowego nr 11, zakłada utworzenie nowego, sprawniejszego połączenia Polski i Węgier z portami w Słowenii i Serbią. W naszym kraju jednym z najważniejszych jego części będzie planowana od dziesiątek lat budowa nowej linii kolejowej w woj. małopolskim potocznie nazywanej "Podłęże - Piekiełko". Blisko 60-km trasa ma przebiegać od Podłęża przez Szczyrzyc do Tymbarku/Mszany Dolnej i tam łączyć się z istniejącą linią Chabówka - Nowy Sącz, aby przez Muszynę dotrzeć do granicy państwa ze Słowacją. 

Jak przyznał Adamczyk, nowy unijny instrument finansowy "Łącząc Europę" (CEF) wspierający rozwój m.in. sieci transportowej preferuje transport kolejowy. "Dziś transport drogowy stanowi większość transportu towarowego, te relacje muszą zostać zmienione na korzyść kolei, takie są dążenia KE" - zaznaczył Adamczyk. 
c.d. i źródło: www.wnp.pl