KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami doszedł do porozumienia z GDDKiA ws. zawarcia ugód w sporach związanych z kontraktami na budowę autostrad A1 i A4 oraz drogi ekspresowej S69.

Jak podał Polimex, spółka 17 lipca 2018 r. zdecydowała się na opóźnienie poufnej informacji w tej sprawie. Teraz firma zdecydowała się ją ujawnić, gdyż nie jest w stanie dalej jej utrzymywać w poufności.
Przypomnijmy, że w maju 2017 r. Polimex-Mostostal wraz konsorcjantami podpisał z GDDKiA umowę o zachowaniu poufności ws. rozmów, dotyczących zawarcia ugody w sporach.
Dotyczy to kontraktów na budowę A1 Stryków - Tuszyn, A4 Rzeszów - Jarosław oraz S69 Bielsko-Biała - Żywiec (obecnie ma oznaczenie S1 - red.). Natomiast konsorcjanci Polimeksu to spółki Doprastav, MSF Engenharia oraz MSF Polska.
Łączna wartość roszczeń, wynikająca z toczących się spraw sądowych z GDDKiA, wynosi dla tych kontraktów 612,8 mln zł w przypadku konsorcjum oraz 511,1 mln zł z powództwa GDDKiA.
- Ugody z GDDKiA będą zawarte przed sądem w ramach poszczególnych postępowań sądowych z GDDKiA, w konsekwencji czego postępowania zostaną umorzone - poinformował Polimex.
Dodał, że doszło też do „porozumienia co do konieczności uregulowania kwestii związanych z występującymi pomiędzy nimi roszczeniami, które powstały lub mogą ewentualnie powstać z tytułu wykonywania przez poszczególne podmioty prac w zakresie ww. umów”.
W opinii Polimeksu, zawarcie ugód z GDDKiA i porozumień z konsorcjantami „nie powinno mieć negatywnego wpływu na wynik EBITDA emitenta”.
Trwająca od 2012 r. restrukturyzacja zakładała wyjście Polimeksu-Mostostalu z działalności w segmencie budownictwa infrastrukturalnego, w tym drogowego.
Przypomnijmy, że po pierwszym półroczu 2018 r. Polimex-Mostostal miał na poziomie skonsolidowanym 0,81 mld zł przychodów wobec 1,133 mld zł przychodów rok wcześniej.
Grupa odnotowała 7,2 mln zł straty operacyjnej oraz 20,8 mln zł straty netto. Tymczasem w pierwszym półroczu 2017 r. miała ona 62,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 34,87 mln zł zysku netto.
Od kilku kwartałów budowlana grupa, kontrolowana przez największe państwowe koncerny energetyczne, stara się odwrócić negatywny trend w wynikach finansowych, czyli "wyjść nad kreskę".
https://budownictwo.wnp.pl/polimex-mostostal-zawrze-ugody-z-gddkia,329460_1_0_0.html