KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Polaqua wybrała Unibep na podwykonawcę odcinka S8

Unibep wykona prace podwykonawcze na budowie odcinka drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego. Zamawiającym jest Polaqua, generalny wykonawca tej trasy.
Wartość kontraktu Unibepu wynosi 36,4 mln zł netto, przy czym ostateczne wynagrodzenie będzie zależne od faktycznie zrealizowanego zakresu robót. Termin realizacji umowy wynosi 22 miesiące z wyłączeniem okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).
Na początku lutego 2016 r. Polaqua podpisała z GDDKiA kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego.

Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości 9,4 km. Wartość kontraktu opiewa na 248,89 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 291,75 mln zł brutto. 

Na tym odcinku S8 nawierzchnia będzie wykonana w technologii asfaltowej. Obie jezdnie zostaną rozdzielone pasem zieleni, który będzie zarazem rezerwą terenu pod dobudowę - w razie potrzeby - trzeciego pasa ruchu. 

Wraz z trasą powstanie ok. 24 km dróg serwisowych i łącznic, a także pięć przejść dla zwierząt, cztery wiadukty i jedna kładka dla pieszych.

Po pierwszym kwartale 2016 r. Unibep miał na poziomie skonsolidowanym 221,44 mln zł przychodów wobec 248,67 mln zł przed rokiem.

Grupa odnotowała 5,22 mln zł zysku netto wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zatrudnienie w grupie wynosi ponad 1,1 tys. pracowników.

Wartość kontraktu Unibepu wynosi 36,4 mln zł netto, przy czym ostateczne wynagrodzenie będzie zależne od faktycznie zrealizowanego zakresu robót. Termin realizacji umowy wynosi 22 miesiące z wyłączeniem okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).
Na początku lutego 2016 r. Polaqua podpisała z GDDKiA kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego.

Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości 9,4 km. Wartość kontraktu opiewa na 248,89 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 291,75 mln zł brutto. 

Na tym odcinku S8 nawierzchnia będzie wykonana w technologii asfaltowej. Obie jezdnie zostaną rozdzielone pasem zieleni, który będzie zarazem rezerwą terenu pod dobudowę - w razie potrzeby - trzeciego pasa ruchu. 

Wraz z trasą powstanie ok. 24 km dróg serwisowych i łącznic, a także pięć przejść dla zwierząt, cztery wiadukty i jedna kładka dla pieszych.

Po pierwszym kwartale 2016 r. Unibep miał na poziomie skonsolidowanym 221,44 mln zł przychodów wobec 248,67 mln zł przed rokiem.

Grupa odnotowała 5,22 mln zł zysku netto wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zatrudnienie w grupie wynosi ponad 1,1 tys. pracowników.
c.d i źródło: www.wnp.pl