KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Polaqua najtańsza w drogowym przetargu

Polaqua złożyła najtańszą ofertę w przetargu na budowę południowo-wschodniego obejścia Bolesławca w ciągu DW 297 oraz przebudowę DW 297 Golnice - Bolesławiec w zakresie włączenia do DK94 w miejscowości Kruszyn.
Zamawiający - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - oczekuje realizacji inwestycji w ciągu 36 miesięcy, a jej wykonawca zostanie wybrany wg kryteriów ceny (90 proc.) oraz okresu gwarancji (20 proc.).
Polaqua wyceniła zadanie na 20,46 mln zł brutto, a budżet inwestora wynosi równe 40 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zadeklarowali 120 gwarancji.

Druga pod względem ceny jest Skanska (27,32 mln zł brutto), trzecie konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura-Południe (27,78 mln zł brutto), a czwarty Budimex (27,91 mln zł brutto).

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z grupy Erbud (29,24 mln zł), konsorcjum Polbud-Pomorze, Komplido (32,55 mln zł), Max Boegl Polska (33,16 mln zł), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia z grupy Mirbud (35,86 mln zł) oraz Colas Polska (38,06 mln zł).

Zamawiający - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - oczekuje realizacji inwestycji w ciągu 36 miesięcy, a jej wykonawca zostanie wybrany wg kryteriów ceny (90 proc.) oraz okresu gwarancji (20 proc.).
Polaqua wyceniła zadanie na 20,46 mln zł brutto, a budżet inwestora wynosi równe 40 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zadeklarowali 120 gwarancji.

Druga pod względem ceny jest Skanska (27,32 mln zł brutto), trzecie konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura-Południe (27,78 mln zł brutto), a czwarty Budimex (27,91 mln zł brutto).

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z grupy Erbud (29,24 mln zł), konsorcjum Polbud-Pomorze, Komplido (32,55 mln zł), Max Boegl Polska (33,16 mln zł), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia z grupy Mirbud (35,86 mln zł) oraz Colas Polska (38,06 mln zł).
Źródło: www.wnp.pl