KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Pogorszenie ocen koniunktury w przemyśle i budownictwie

Oceny koniunktury w przemyśle są w maju słabsze niż te formułowane przed miesiącem - podał GUS. Podobnie kształtują się oceny koniunktury w budownictwie.

W maju ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 8,1 wobec plus 9,6 w kwietniu.

"Od kilku miesięcy poprawiają się diagnozy i prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji, w maju są one korzystne, ale nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, gorzej niż w kwietniu, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach" - napisał GUS. 


Według GUS sygnalizowany jest spadek poziomu należności. Nieco szybciej niż w kwietniu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. 

Z badania wynika, że przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, ale nieco wolniej niż prognozowano w kwietniu.  

GUS: Oceny sytuacji w maju w budownictwie lekko słabsze niż przed miesiącem

"W maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 2,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,4 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19,6 proc. i 16,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania. 

Z badanie wynika, że oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. Prognozy portfela zamówień są mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Oczekiwania dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. 

"Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Maj jest trzecim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w kwietniu" - napisano. 

Spośród badanych podmiotów 31,5 proc. (przed rokiem 25,6 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. 

"Podobnie jak przed miesiącem dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - dodano.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/pogorszenie-ocen-koniunktury-w-przemysle-i-budownictwie,298587_1_0_0.html