KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

P.o. prezesa Energi: trwają prac nad nowym modelem biznesowym dla Ostrołęki

Energa będzie dostosowywać strategię rozwoju grupy do otoczenia biznesowego i prawnego, trwają prace nad nowym modelem biznesowym Ostrołęki B - poinformował p.o. prezesa Energi Jacek Kościelniak.

Pełniący obowiązki prezesa Energii Jacek Kościelniak poinformował również, że budowa Ostrołęki C może być finansowana przy udziale zewnętrznych źródeł, nie jest wykluczona emisja euroobligacji. 
W połowie grudnia zostało opublikowane zamówienie na budowę „pod klucz” Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, o czym informował portal wnp.pl. Czytaj więcej: Jest przetarg na Elektrownię Ostrołęka C o mocy 1000 MW 

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja kompletnej elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym o mocy elektrycznej ok. 1000 MW brutto, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującym na parametrach nadkrytycznych pary. 

Blok będzie wyposażony w: przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym, układ chłodzenia z chłodnią kominową, kompletny układ oczyszczania spalin z instalacją odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową, spełniający standardy emisji na dzień przekazania bloku do eksploatacji. 

Termin realizacji będzie wynosił 54 miesiące. Wnioski o dopuszczenie do postępowania mija 20 lutego 2017 r. 

Inwestycja to wspólny projekt dwóch koncernów: Energi i Enei, które zawarły 8 grudnia br. umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego bloku.  Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 6 mld zł. 

Więcej o realizowanych obecnie, jak i tych planowanych inwestycjach energetycznych czytaj: Polski energetyczny plac budowy - nowe moce w realizacji oraz planach.
Źródło: www.wnp.pl