KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP PLK zwiększy zakres modernizacji linii Grabowno Wielkie – Zduny

O ponad 40 mln zł zostaną zwiększone nakłady na modernizację linii kolejowej na odcinku Grabowno Wielkie - granica woj. dolnośląskiego przed Zdunami. Cała kwota przeznaczona na modernizację to 155 mln zł, a dzięki dodatkowym środkom m.in. przebudowane zostaną perony i wymieniona sieć trakcyjna. Wykonawcą inwestycji jest spółka Torpol.
Jak poinformował w piątek rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, dzięki przeznaczeniu większej kwoty na remont linii kolejowej na odcinku Grabowno Wielkie - granica woj. dolnośląskiego przed Zdunami, na siedmiu stacjach i przystankach przebudowane zostaną perony. "Przebudowywana, z dostosowaniem dla potrzeb wymijania się pociągów, jest stacja Bukowice Trzebnickie. Takie rozwiązanie zwiększy przepustowość linii" - podkreślił Siemieniec.
Rzecznik dodał, że dzięki dodatkowym środkom wymieniona zostanie sieć trakcyjna na całej długości 40-kilometrowego odcinka remontowanej linii. Wyremontowane zostaną również wiadukty i przepusty. "Odnowione, wzmocnione obiekty pozwolą na prowadzenie ciężkich składów pociągów towarowych o nacisku do 221 kN/oś. Jest to istotne, gdyż linia Grabowno Wielkie - granica województwa dolnośląskiego, to odcinek trasy przeznaczonej do przewozów dużych, ponadnormatywnych ładunków z Wrocławia w kierunku północnym" - wskazał Siemieniec.
W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 19 przejazdów kolejowych, a na 12 z nich zamontowane zostaną nowe urządzenia zabezpieczające i monitorujące.
Siemieniec poinformował, że prace modernizacyjne są już na półmetku. "Na odcinku 30 km wymieniono tor i ustawione zostały konstrukcje dla sieci trakcyjnej. Stoją już nowe maszty telekomunikacyjne. Kończą się prace przy trasach kablowych dla urządzeń zabezpieczających i telekomunikacyjnych oraz prace związane z odwodnieniem" - przekazał.
Inwestycja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Pieniądze na remont pochodzą ze środków budżetowych.
https://budownictwo.wnp.pl/pkp-plk-zwiekszy-zakres-modernizacji-linii-grabowno-wielkie-zduny,329214_1_0_0.html