KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP PLK zlikwidują przejazd dzięki pieniądzom samorządów

Pod koniec 2021 roku ma być gotowy wiadukt kolejowy przy ul. Kryńskiej, którego budowa rozpoczęła się 23 maja w Sokółce w województwie podlaskim. Inwestycja ma kosztować 62,9 mln zł brutto. Finansują ją samorząd województwa, PKP PLK - także ze środków UE - oraz gmina Sokółka.
Inwestycja ma usprawnić komunikację w tym miejscu, bo wiadukt zastąpi dotychczasowy przejazd drogowo-kolejowy. Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.
Inwestycję w Sokółce finansuje głównie samorząd województwa podlaskiego, który przeznacza na ten cel 45 mln zł, a PKP PLK dokłada 11 mln zł z UE z programu Infrastruktura i Środowisko - informowano w marcu w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podczas podpisywania umowy z wykonawcą, którym jest wybrana w przetargu firma Intop Warszawa sp. z o.o. Do inwestycji 4,5 mln zł dokłada także gmina Sokółka. Cały koszt inwestycji dotyczy prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego - podaje urząd marszałkowski w Białymstoku.
W Sokółce powstanie wiadukt nad torami, który zastąpi przejazdy kolejowo-drogowe przy ul. Kryńskiej oraz przejazd Roski Małe. Wiadukt będzie wyposażony w windę, schody, powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów, będzie też przebudowany fragment drogi wojewódzkiej w tym miejscu. Cała inwestycja - jak podkreślają PKP PLK - ma poprawić bezpieczeństwo, wpłynąć też na większą płynność ruchu zarówno samochodów, jak i pociągów. W miejscu dotychczasowego przejazdu często tworzą się długie korki.
Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki mówił, że liczy także na to, że inwestycja będzie służyć rozwojowi Sokółki; przekonywał, że jest potrzebna miastu i całemu województwu. "Oczywiście poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, wpłynie też na rozwój turystyczny, gospodarczy" - mówił marszałek. Podkreślił, że inwestycja w Sokółce to przykład na to, że współpraca spółki Skarbu Państwa, samorządu województwa i samorządów lokalnych "daje efekty".
Starosta sokólski Piotr Rećko wskazywał, że wiadukt ten "połączył praktycznie wszystkie szczeble samorządu, ale też państwa". Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznała, że mieszkańcy Sokółki czekali na tę inwestycję ponad 60 lat. Apelowała też o budowę kolejnego wiaduktu na ul. Białostockiej.
https://budownictwo.wnp.pl/pkp-plk-zlikwiduja-przejazd-dzieki-pieniadzom-samorzadow,346151_1_0_0.html