KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP PLK rozstrzygnęły przetarg na trasie Kraków - Medyka

PKP PLK dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemyśl-Medyka.

Zadanie dotyczy robót w stacjach Jarosław i Przemyśl oraz na szlakach Żurawica - Przemyśl i Przemyśl - Hurko. Prace mają zostać zrealizowane do 10 czerwca 2016 r.
Źródło: www.wnp.pl