KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP PLK analizują oferty na przebudowę Warszawy Głównej

PKP Polskie Linie Kolejowe analizują złożone oferty na przebudowę nieczynnej stacji Warszawa Główna - poinformowały PKP PLK.

 

"PKP Polskie Linie Kolejowe przeanalizują złożone oferty i wybiorą najkorzystniejszą" - informuje zarządca infrastruktury kolejowej.

W postępowaniu na przebudowę stacji wpłynęły dwie oferty, które zostały złożone przez Budimex i Trakcję. Pierwsza z nich opiewa na prawie 106,6 mln zł, a druga na prawie 99,5 mln zł brutto. Budimex zadeklarował, że zrealizuje inwestycję w ciągu 23 miesięcy, a Trakcja, że wystarczy jej na to 18 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia. 

Zamawiający zamierza przyznać na sfinansowanie zamówienia 98,2 mln zł brutto. 

To drugi przetarg, który PKP PLK ogłosiły na przebudowę warszawskiej stacji. Pierwszy, ogłoszony w maju tego roku, nie został rozstrzygnięty, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kosztorys. 

Według wcześniejszych zapowiedzi PKP PLK przebudowa Warszawy Głównej ma się zakończyć do 2020 roku. 

Dzięki przebudowie możliwa będzie obsługa pociągów jadących do Warszawy od strony zachodniej. Stacja Warszawa Główna Osobowa obsługiwała pociągi dalekobieżne do roku 1997.

Źrłódło: http://budownictwo.wnp.pl/pkp-plk-analizuja-oferty-na-przebudowe-warszawy-glownej,312619_1_0_0.html