KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP PLK: przejezdność trasy z Warszawy do Lublina do końca 2019 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą zapewnić przejezdność trasy Warszawa - Lublin do końca 2019 roku - poinformował we wtorek dziennikarzy Mirosław Skubiszyński, zastępca dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK.
"Mamy nadzieję, że do końca 2019 roku uzyskamy przejezdność trasy z Warszawy do Lublina" - powiedział Skubiszyński.
"Podjęliśmy działania związane ze zmianą wykonawcy robót. W tej chwili prace będą wykonywane przez nasze spółki zależne. Ten proces jest jeszcze w trakcie uzgadniania" - dodał.
Kontrakt na trasie do Lublina realizowała wcześniej spółka Astaldi, która pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii do Lublina oraz linii do Poznania wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów.
PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła tych prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.
https://budownictwo.wnp.pl/pkp-plk-przejezdnosc-trasy-z-warszawy-do-lublina-do-konca-2019-r,333821_1_0_0.html