KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

PKP Cargo - tester rozwoju polskiej infrastruktury

PKP Cargo jest swego rodzaju testerem tego, czy realizowane inwestycje infrastrukturalne są prawidłowe, czy stymulują rozwój gospodarki - wskazał Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach.

PKP Cargo, jak zaznaczyła szefowa MIR, jest również bardzo specyficznym podmiotem ze względu na przekształcenia własnościowe, których spółka doświadczyła w ostatnich latach dzięki debiutowi na GPW.
Wasiak podkreśliła, że celem debiutu narodowego przewoźnika na giełdzie była dalsza profesjonalizacja, a także ucieczka od negatywnego wizerunku, wynikającego z długoletnich zaniedbań w sektorze kolejowym.
Źródło: www.wnp.pl