KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Patent na produkcję kruszywa z odpadów przemysłowych

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił giełdowej spółce Mo-Bruk patentu na wynalazek pn. "Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa".

Jak podał Mo-Bruk, w oparciu o opatentowaną technologię spółka prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch zakładach odzysku odpadów: w Niecwi (od 1997 r.) oraz oddanym do użytkowania w drugiej połowie 2014 r. obiekcie w Skarbimierzu.
Żródło: www.wnp.pl