KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Otwarto obwodnicę Wielunia za blisko 178 mln zł

Blisko 178 mln zł netto kosztowała budowa ponad 13-kilometrowej obwodnicy Wielunia, którą oficjalnie otwarto w czwartek. Nowa trasa, która omija miasto od strony północnej, jest fragmentem drogi krajowej 74 - dawniej DK 8.

Obecny na otwarciu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit nie krył zadowolenia z otwarcia trasy. Zwrócił uwagę, że ta inwestycja była od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców Wielunia i regionu.

Jak informuje łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nowa droga biegnie przez teren powiatu wieluńskiego - gminy: Czarnożyły i Wieluń. Dysponuje trzema pasami ruchu - dwoma w jednym kierunku i jednym w przeciwnym, naprzemiennie. Szerokość jezdni, która ma nawierzchnię bitumiczną, wynosi ponad 12 m. Ma to ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk zwrócił uwagę, że głównym zadaniem obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, przede wszystkim samochodów ciężarowych, z centrum miasta. Według pomiaru ruchu z roku 2015, drogą 74 przez centrum Wielunia przejeżdżało każdej doby ponad 12 tys. pojazdów. Droga poprawi nie tylko warunki życia mieszkańców Wielunia, ale też zapewni zarówno im, jak i kierowcom większe bezpieczeństwo. 

W ramach inwestycji, która była dofinansowana w dużej części z unijnych pieniędzy, powstały trzy węzły drogowe: "Biała" - początek obwodnicy od strony zachodniej, "Raczyn" - na skrzyżowaniu DK 74 i DK 45 oraz "Jodłowiec" - początek obwodnicy od strony wschodniej. Wybudowano dziewięć wiaduktów, w tym jeden nad przejściem dla zwierząt, osiem mostów i dwa przejazdy gospodarcze, które także będą pełniły rolę przejść dla zwierząt. 

W ramach inwestycji wyremontowano także odcinki dróg poprzecznych, przeciętych przez nową trasę, i wybudowano około 11,3 km dróg dojazdowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zastosowano bariery ochronne, a także wybudowano zatoki autobusowe i chodniki dla pieszych w rejonie węzłów "Raczyn" i "Jodłowiec". 

Całkowita wartość kontraktu to blisko 177,9 mln zł. 

Dziennikarze pytali też wiceministra o budowę tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi, czyli drogę S14. Szmit zapewnił, iż jest wola, aby trasa była budowana. "Musimy jednak wypracować taki kształt, który będzie adekwatny do potrzeb, który będzie odpowiadał naszym możliwościom finansowym" - mówił.


Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/otwarto-obwodnice-wielunia-za-blisko-178-mln-zl,295254_1_0_0.html