KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Orlen planuje budowę systemu do blendingu ropy

PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na budowę do 2020 r. w swoim płockim zakładzie systemu blendingu ropy naftowej z trzema zbiornikami po 50 tys. metrów sześc. każdy do magazynowania surowca. Oferty w postępowaniu można zgłaszać do 7 września - podała w ogłoszeniu spółka.
  • Jak wyjaśnił PKN Orlen, na podstawie przeprowadzonego postępowania RFI, spółka planuje wybrać oferentów, do których wysłane zostanie zapytanie RFP, zawierające szczegółowy zakres techniczny do sporządzenia ofert.
  • PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że wyłonienie oferentów do udziału w drugiej turze postępowania planowane jest na początek września tego roku.
  • Spółka, jako termin rozpoczęcia inwestycji, z dniem podpisania umowy, podała grudzień tego roku, a jako termin zakończenia prac: czerwiec - grudzień 2020 r. Uwzględniła jednocześnie prace uzupełniające, wynikające np. z zaleceń odbiorowych, w terminie do końca maja 2021 r.
Według opisu planowanej inwestycji, który PKN Orlen zamieścił w ogłoszeniu, przedsięwzięcie dotyczyć ma budowy w zakładzie produkcyjnym spółki w Płocku trzech naziemnych, stalowych, cylindrycznych zbiorników o pojemności 50 tys. m sześc. każdy z przykryciem pływającym. Obiekty mają mieć wysokość ok. 22 m, a średnica wewnętrzna ich płaszcza wynosić ma ok. 60,5 m. Zostaną one włączone w układ podziemnych rurociągów dosyłowych ropy naftowej.
W ramach przedsięwzięcia powstać ma również niezbędna infrastruktura pomocnicza, w tym drogi, estakady dla rurociągów, połączenia zbiorników z rurociągami dosyłowymi i instalacjami produkcyjnymi, pompownia technologiczna i sterownia oraz monitoring.
PKN Orlen wyjaśnił, że gatunki surowca zgromadzone w trzech nowych zbiornikach podlegać będą mieszaniu - blendingowi, w związku z czym planowana jest budowa dwóch mieszaczy. Spółka podała przy tym, że model mieszania zapewni m.in. "możliwość blendingu trzech gatunków rop z trzech zbiorników" i oparty będzie na analizach on-line surowca.
PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Zakład główny spółki, największy w kraju kompleks rafineryjno-petrochemiczny, znajduje się w Płocku. Moc przerobowa tamtejszej rafinerii to 16,3 mln ton ropy rocznie.
Grupa kapitałowa Orlen zarządza sześcioma rafineriami o łącznych zdolnościach przerobu surowca na poziomie 35,2 mln ton w ciągu roku - oprócz Płocka, to rafinerie: w Trzebini i Jedliczu na terenie Polski, a także w Czechach - w Litvinowie i Kralupach oraz w Możejkach na Litwie, gdzie działa spółka Orlen Lietuva - to jedyna rafineria w krajach bałtyckich.
Jak informował wcześniej PKN Orlen, jest on przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy naftowej z całego świata. Dostawy surowca do swych rafinerii koncern zapewnia poprzez długoterminowe umowy z Saudi Aramco, Rosneft Oil Company i Tatneft Europe, a pozostałe wolumeny zabezpiecza w postaci kontraktów terminowych z różnych kierunków, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Nigerii, Wenezueli i USA.
Blendowanie różnych gatunków ropy pozwala na uzyskanie oczekiwanych parametrów surowca, a w efekcie produktów powstałych z jego przerobu.
https://budownictwo.wnp.pl/orlen-planuje-budowe-systemu-do-blendingu-ropy,328917_1_0_0.html