KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Opóźnienia w wykorzystaniu funduszy UE uderzają w budowlankę

Choć w 2015 roku przychody największych 15 firm budowlanych w Polsce wzrosły rok do roku o 8,2 proc., to w tym roku jest już widoczne wyhamowanie produkcji budowlanej. Może to skutkować spiętrzeniem robót w latach następnych – przestrzegają w raporcie „Polskie spółki budowlane – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” eksperci firmy doradczej Deloitte.
Obecna sytuacja w sektorze budowlanym związana jest z przesunięciem kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym w szczególności w kolejnictwie, realizowanych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na rok 2017 i 2018.

Eksperci pozytywnie przyjęli zainaugurowany 12 października przez rząd program Mieszkanie plus. W 17 miastach Polski, na gruntach należących do Skarbu Państwa mają być wybudowane i udostępnione tanie mieszkania na wynajem, także z możliwością wykupu. W ramach pilotażu ma powstać ponad 6 tys. mieszkań. Pierwsze z nich będą dostępne w 2018 roku. 

- Jest to jest pozytywny sygnał i powinien skutkować zwiększeniem wolumenu, liczby zamówień dla firm budowlanych, które specjalizują się w budownictwie mieszkaniowym. Rozmawialiśmy o tym w trakcie przygotowywania naszego raportu „Polskie spółki budowlane – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” z przedsiębiorcami, i oni pozytywnie oceniają program Mieszkanie plus. Także firmy deweloperskie nie widzą zagrożenia dla swojej działalności, ponieważ jest to Program skierowany do osób mniej zarabiających, więc to nie zabierze rynku komercyjnego – wyjaśnia gość Jedynki Patryk Darowski, wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Obecna sytuacja w sektorze budowlanym związana jest z przesunięciem kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym w szczególności w kolejnictwie, realizowanych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na rok 2017 i 2018.

Eksperci pozytywnie przyjęli zainaugurowany 12 października przez rząd program Mieszkanie plus. W 17 miastach Polski, na gruntach należących do Skarbu Państwa mają być wybudowane i udostępnione tanie mieszkania na wynajem, także z możliwością wykupu. W ramach pilotażu ma powstać ponad 6 tys. mieszkań. Pierwsze z nich będą dostępne w 2018 roku. 

- Jest to jest pozytywny sygnał i powinien skutkować zwiększeniem wolumenu, liczby zamówień dla firm budowlanych, które specjalizują się w budownictwie mieszkaniowym. Rozmawialiśmy o tym w trakcie przygotowywania naszego raportu „Polskie spółki budowlane – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” z przedsiębiorcami, i oni pozytywnie oceniają program Mieszkanie plus. Także firmy deweloperskie nie widzą zagrożenia dla swojej działalności, ponieważ jest to Program skierowany do osób mniej zarabiających, więc to nie zabierze rynku komercyjnego – wyjaśnia gość Jedynki Patryk Darowski, wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.
c.d. i źródło: www.wnp.pl