KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Gostynia

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował o ogłoszeniu przetargu na budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Szacowane nakłady przekraczają 100 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji to 2021 rok.Obwodnica będzie miała długość 8,4 km. Wzdłuż niej powstaną m.in. chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe, dwa wiadukty i most na rzece Stara Kania.
Jak poinformowała w środę w imieniu WZDW Paulina Jęczmionka-Majchrzak, inwestycja będzie realizowana głównie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a potem przystąpić do budowy. Podmioty zainteresowane wykonaniem inwestycji mogą składać oferty do 28 czerwca. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

http://budownictwo.wnp.pl/ogloszono-przetarg-na-budowe-obwodnicy-gostynia,320826_1_0_0.html