KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Od poniedziałku Skanska rusza z remontem A4

W poniedziałek 4 kwietnia rozpocznie się remont opolskiego odcinka autostrady A4, który obejmie 28-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Wrocławia - od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód. Prace będzie prowadzić Skanska.
Jak podała GDDKiA, remont polegający na wymianie warstwy ścieralnej jezdni podzielony będzie na cztery etapy, które potrwają po 3-4 tygodnie. W każdym z etapów wyłączone z ruchu będą odcinki o długości od ok. 6,5 do 9,3 km.
- Ruch w obu kierunkach będzie się wówczas odbywał drugą jezdnią. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oba kierunki ruchu oddzielone będą metalowymi barierami (separatorami) - wyjaśniła GDDKiA. 

- Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości. Informacje o remoncie będą wyświetlane na znakach zmiennej treści już na ok. 10 km przed robotami - dodała.

Rozpoczęcie prac planowane jest w poniedziałek 4 kwietnia w godzinach przedpołudniowych w rejonie węzła Brzeg. W pierwszym etapie remontowane będzie blisko 6,5 km jezdni. 

Jak podała GDDKiA, remont polegający na wymianie warstwy ścieralnej jezdni podzielony będzie na cztery etapy, które potrwają po 3-4 tygodnie. W każdym z etapów wyłączone z ruchu będą odcinki o długości od ok. 6,5 do 9,3 km.
- Ruch w obu kierunkach będzie się wówczas odbywał drugą jezdnią. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oba kierunki ruchu oddzielone będą metalowymi barierami (separatorami) - wyjaśniła GDDKiA. 

- Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości. Informacje o remoncie będą wyświetlane na znakach zmiennej treści już na ok. 10 km przed robotami - dodała.

Rozpoczęcie prac planowane jest w poniedziałek 4 kwietnia w godzinach przedpołudniowych w rejonie węzła Brzeg. W pierwszym etapie remontowane będzie blisko 6,5 km jezdni. 
Źródło: www.wnp.pl