KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Obwodnica Skawiny: 14 chętnych, konsorcjum Vistalu najtańsze

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie otrzymał 14 ofert w przetargu na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Skawiny. Najtańsza należy do konsorcjum, którego liderem jest giełdowy Vistal Gdynia.


Jednojezdniowa trasa o długości ok. 2,2 km ma powstać na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 w terminie do 31 października 2017 r. Kryteria wyboru wykonawcy to cena (90 proc.) oraz okres gwarancji i rękojmi (10 proc.).
Informacje z otwarcia ofert portalowi wnp.pl przekazała Anna Noceń z Wydziału Zamówień Publicznych ZDW w Krakowie. Budżet inwestora ustalono na 39,99 mln zł brutto.