KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Obwodnica Chrzanowa została oddana do użytku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oddał do użytku zachodnią obwodnicę Chrzanowa, której generalnym wykonawcą było konsorcjum włoskiej spółki Pavimental oraz jej polskiego oddziału.
Inwestycję konsorcjum zrealizowało za 13,49 mln zł brutto. Budżet inwestora wynosił 24,19 mln zł brutto. Całkowity koszt obwodnicy to ok. 20 mln zł, z czego 12,8 mln zł pochodziło z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Obwodnica odciąży centrum Chrzanowa, skróci czas przejazdu drogą wojewódzką nr 933 i poprawi m.in. dojazd do stref aktywności gospodarczej w Oświęcimiu i Chełmku.

Trasa początek ma na ul. Śląskiej (DK 79), w odległości 600 m od węzła autostradowego Byczyna (umożliwia zjazd z DK 79 na autostradę A4 w kierunku Krakowa oraz zjazd z A4 na DK 79 w kierunku Jaworzna i dalej Katowic). 

Obwodnica odciąży centrum Chrzanowa, skróci czas przejazdu drogą wojewódzką nr 933 i poprawi m.in. dojazd do stref aktywności gospodarczej w Oświęcimiu i Chełmku.

Trasa początek ma na ul. Śląskiej (DK 79), w odległości 600 m od węzła autostradowego Byczyna (umożliwia zjazd z DK 79 na autostradę A4 w kierunku Krakowa oraz zjazd z A4 na DK 79 w kierunku Jaworzna i dalej Katowic). 
Źródło: www.wnp.pl