KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych wymusi wyższą jakość materiałów i surowców

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych i Prawa budowlanego. Co nowe przepisy oznaczają dla producentów materiałów i dostawców surowców budowlanych?
Większe uprawnienia GUNB.


W czerwcu Sejm wprowadził poprawki zgłoszone przez Senat i zatwierdził projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych wdraża regulacje Unii Europejskie odnośnie wprowadzania na rynek materiałów budowlanych i określa zasady oznakowania symbolem CE produktów spełniające normy.
Nowelizacja ustawy zwiększa uprawniania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wśród których będzie publikowanie wyników badań materiałów budowlanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Organem doradczym GUNB w sprawach materiałów budowlanych pozostanie Rada Wyrobów Budowlanych GINB. Większość zapisów nowelizacji wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl