KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nowe rozwiązania dot. prawa budowlanego?

KKPB przedstawiła najważniejsze propozycje prawne przewidziane w projekcie kodeksu budowlanego. Są wśród nich m.in.: wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej, zwiększenie katalogu obiektów budowanych na zgłoszenie i zapewnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę.

W projekcie kodeksu dokonano usystematyzowania przepisów prawa zawartych w odrębnych ustawach: z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane wraz z nowelizacją z 20 lutego 2015 r. oraz ust. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Źródło: www.wnp.pl