KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

NIK kontroluje spalarnię odpadów w Poznaniu

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu rozpoczęła kontrolę Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Ma ona wykazać, czy przy wyborze metody i formy termicznego przekształcania odpadów komunalnych nie doszło do nieprawidłowości.
NIK podała w piątek, że kontrola ma związek m.in. z napływającymi sygnałami o problemach w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aglomeracji.
ZM GOAP został utworzony w 2010 roku przez samorządy Poznania i okolicznych gmin w celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Częścią tworzonego przez Poznań i okoliczne samorządy systemu gospodarki odpadami jest wybudowana w stolicy Wielkopolski spalarnia śmieci. Docelowo obiekt ma utylizować 210 tys. ton odpadów rocznie. Wartość inwestycji realizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego to 725 mln zł. 

Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu Andrzej Aleksandrowicz poinformował PAP, że założeniem kontroli jest ustalenie, czy wybór metody i formy termicznego przekształcania odpadów komunalnych nastąpił z zachowaniem zasady oszczędnego i wydajnego wykorzystywania środków publicznych oraz właściwej relacji nakładów do efektów. 

Dodał, że działalność Związku była w minionych latach przedmiotem skarg ze strony przedstawicieli lokalnych społeczności. 

"Dotychczasowe doniesienia medialne i sygnały społeczne wskazywały m.in. na występowanie problemów z wyborem podmiotów odbierających odpady komunalne, co skutkowało zaleganiem odpadów na terenie gmin uczestników Związku. Opinię publiczną niepokoił także fakt znacznego zadłużania Związku z uwagi na konieczność finansowania jego zobowiązań" - podał Aleksandrowicz. 

Wyniki kontroli znane będą w II kwartale 2017 r. Do tego czasu NIK nie będzie szerzej informować o szczegółach z nią związanych. 

Poza kontrolą w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, trwa też kontrola w Urzędzie Miasta Poznania w obszarze świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz ZM GOAP. 

Uczestnikami Związku są gminy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz Poznań - miasto na prawach powiatu. Według danych z 2015 roku działalność GOAP obejmuje swoim zasięgiem 726 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej wytwarzających ponad 284 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

NIK podała w piątek, że kontrola ma związek m.in. z napływającymi sygnałami o problemach w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aglomeracji.
ZM GOAP został utworzony w 2010 roku przez samorządy Poznania i okolicznych gmin w celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Częścią tworzonego przez Poznań i okoliczne samorządy systemu gospodarki odpadami jest wybudowana w stolicy Wielkopolski spalarnia śmieci. Docelowo obiekt ma utylizować 210 tys. ton odpadów rocznie. Wartość inwestycji realizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego to 725 mln zł. 

Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu Andrzej Aleksandrowicz poinformował PAP, że założeniem kontroli jest ustalenie, czy wybór metody i formy termicznego przekształcania odpadów komunalnych nastąpił z zachowaniem zasady oszczędnego i wydajnego wykorzystywania środków publicznych oraz właściwej relacji nakładów do efektów. 

Dodał, że działalność Związku była w minionych latach przedmiotem skarg ze strony przedstawicieli lokalnych społeczności. 

"Dotychczasowe doniesienia medialne i sygnały społeczne wskazywały m.in. na występowanie problemów z wyborem podmiotów odbierających odpady komunalne, co skutkowało zaleganiem odpadów na terenie gmin uczestników Związku. Opinię publiczną niepokoił także fakt znacznego zadłużania Związku z uwagi na konieczność finansowania jego zobowiązań" - podał Aleksandrowicz. 

Wyniki kontroli znane będą w II kwartale 2017 r. Do tego czasu NIK nie będzie szerzej informować o szczegółach z nią związanych. 

Poza kontrolą w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, trwa też kontrola w Urzędzie Miasta Poznania w obszarze świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz ZM GOAP. 

Uczestnikami Związku są gminy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz Poznań - miasto na prawach powiatu. Według danych z 2015 roku działalność GOAP obejmuje swoim zasięgiem 726 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej wytwarzających ponad 284 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.
Źródło: www.wnp.pl