KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nielegalna eksploatacja – problem, który narasta

Nowym zadaniem nadzoru górniczego jest ukrócenie nielegalnej eksploatacji kopalin. Od 2015 roku WUG zajmuje się już nie tylko ujawnieniem i stwierdzaniem takiego procederu, ale także ustalaniem wielkości wydobycia i sprawców oraz naliczaniem podwyższonej opłaty.
Mirosław Koziura, prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Podam kilka liczb obrazujących narastającą skalę problemu. W 2013 roku dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych wydali 125 decyzji wstrzymujących wydobywanie kopalin bez uprawnień. W 2014 roku takich decyzji było 63. W ubiegłym roku nadzór górniczy prowadził 177 postępowań w sprawach nielegalnej eksploatacji, a doniesień o takich praktykach otrzymaliśmy 350 i każde z nich wymagało weryfikacji w terenie. Najwięcej postępowań prowadzono w rejonach Warszawy (87), Poznania (73), Kielc i Gdańska (po 42). Ze 177 wszczętych w ubiegłym roku postepowań, 60 zakończono decyzjami o naliczeniu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej na łączną kwotę około 13 milionów zł. Sprawcy na ogół odwołują się od sankcji finansowych, zwłaszcza tych najwyższych, dlatego nie wszystkie podwyższone opłaty wpłynęły już do budżetu państwa. Nielegalna eksploatacja kopalin dotyczy głównie piasku, żwiru, torfu i kruszyw.

Mirosław Koziura, prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Podam kilka liczb obrazujących narastającą skalę problemu. W 2013 roku dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych wydali 125 decyzji wstrzymujących wydobywanie kopalin bez uprawnień. W 2014 roku takich decyzji było 63. W ubiegłym roku nadzór górniczy prowadził 177 postępowań w sprawach nielegalnej eksploatacji, a doniesień o takich praktykach otrzymaliśmy 350 i każde z nich wymagało weryfikacji w terenie. Najwięcej postępowań prowadzono w rejonach Warszawy (87), Poznania (73), Kielc i Gdańska (po 42). Ze 177 wszczętych w ubiegłym roku postepowań, 60 zakończono decyzjami o naliczeniu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej na łączną kwotę około 13 milionów zł. Sprawcy na ogół odwołują się od sankcji finansowych, zwłaszcza tych najwyższych, dlatego nie wszystkie podwyższone opłaty wpłynęły już do budżetu państwa. Nielegalna eksploatacja kopalin dotyczy głównie piasku, żwiru, torfu i kruszyw.

Źródło: www.kieruneksurowce.pl