KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nadzór nad budową nawierzchni drogowych z betonu cementowego

Nawierzchnie wykonane w nowoczesnych technologiach, w połączeniu z fachową wiedzą i właściwym nadzorem laboratoryjnym pozwalają na budowanie nawierzchni betonowych, których prawidłowe utrzymanie zapewni trwałość na lata.

Aby sprostać tym założeniom niezbędne jest cykliczne szkolenie kadry laboratoriów drogowych odpowiedzialnych za nadzór nad obecnie realizowanymi odcinkami dróg z nawierzchni betonowych. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Laboratorium Drogowego w Jaworznie odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele z 13 oddziałowych Wydziałów Technologii-Laboratoriów Drogowych oraz Departamentu Technologii GDDKIA w Warszawie. Tematami szkolenia były ”Badania i określanie struktury wewnętrznej betonu” oraz przygotowanie próbek stwardniałego betonu /zgładów/ do badań. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej przygotowania do badań próbek. Jest to niezbędnym warunkiem wykonania poprawnego pomiaru i podstawą do właściwej interpretacji wyników pomiaru.

Obecnie na terenie województwa śląskiego realizowane jest prawie 57 km autostrady A1 Pyrzowice-Rząsawa z nawierzchni betonowej cementowej.

Nawierzchnie betonowe cenione są za swoją trwałość, brak zjawiska koleinowania, rzadsze remonty wynikające z 50-letniej żywotności dróg betonowych, co korzystnie wpływa na uzyskanie optymalnych koszty utrzymania.

Aby sprostać tym założeniom niezbędne jest cykliczne szkolenie kadry laboratoriów drogowych odpowiedzialnych za nadzór nad obecnie realizowanymi odcinkami dróg z nawierzchni betonowych. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Laboratorium Drogowego w Jaworznie odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele z 13 oddziałowych Wydziałów Technologii-Laboratoriów Drogowych oraz Departamentu Technologii GDDKIA w Warszawie. Tematami szkolenia były ”Badania i określanie struktury wewnętrznej betonu” oraz przygotowanie próbek stwardniałego betonu /zgładów/ do badań. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej przygotowania do badań próbek. Jest to niezbędnym warunkiem wykonania poprawnego pomiaru i podstawą do właściwej interpretacji wyników pomiaru.

Obecnie na terenie województwa śląskiego realizowane jest prawie 57 km autostrady A1 Pyrzowice-Rząsawa z nawierzchni betonowej cementowej.

Nawierzchnie betonowe cenione są za swoją trwałość, brak zjawiska koleinowania, rzadsze remonty wynikające z 50-letniej żywotności dróg betonowych, co korzystnie wpływa na uzyskanie optymalnych koszty utrzymania.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl