KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Na budowie S51 staje estakada długa na ponad 400 metrów

Na budowie drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek rozpoczął się pierwszy etap montażu mierzącej ponad 400 metrów estakady. Cała operacja nasuwania została podzielona na sześć etapów.
- Operacja polega na nasuwaniu przęseł obiektu na wykonane wcześniej podpory. Czynność nasuwania odbywa się za pomocą hydraulicznych siłowników, które podczas jednego ruchu tłoka przesuwają w ciągu 15-30 minut ważący 300 ton element przęsła o długości 50 cm - podała GDDKiA.
W pierwszym etapie nasuniętych zostanie 12 elementów wysyłkowych w dwóch ciągach - po jednym na każdą jezdnię. Kolejny etap montażu konstrukcji przewidziany jest na czerwiec. 

- Zastosowany sposób montażu obiektu wynika z istniejących w dolinie Pasłęki uwarunkowań środowiskowych - estakada będzie biegła nad terenem chronionym w ramach sieci obszarów Natura 2000 - wyjaśniła GDDKiA

- Montowana obecnie estakada to najdłuższy obiekt inżynierski realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S51. Jego długość wynosi 422 metrów. Jest to obiekt siedmioprzęsłowy o rozpiętości przęseł 46 metrów + 5 x 66 metrów + 46 metrów - doprecyzowała.

Na początku lutego 2015 r. GDDKiA podpisała z Energopolem-Szczecin warty 394,9 mln zł brutto kontrakt na budowę S51 na 13-kilometrowym odcinku Olsztyn - Olsztynek.

Inwestycja obejmuje realizację odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z drogami serwisowymi, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Dzięki inwestycji Olsztyn zostanie połączony z siecią dróg ekspresowych.

W ramach zadania powstaną dwa węzły drogowe - Stawiguda i Gryźliny. Początek trasy będzie za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, koniec w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51.

- Operacja polega na nasuwaniu przęseł obiektu na wykonane wcześniej podpory. Czynność nasuwania odbywa się za pomocą hydraulicznych siłowników, które podczas jednego ruchu tłoka przesuwają w ciągu 15-30 minut ważący 300 ton element przęsła o długości 50 cm - podała GDDKiA.
W pierwszym etapie nasuniętych zostanie 12 elementów wysyłkowych w dwóch ciągach - po jednym na każdą jezdnię. Kolejny etap montażu konstrukcji przewidziany jest na czerwiec. 

- Zastosowany sposób montażu obiektu wynika z istniejących w dolinie Pasłęki uwarunkowań środowiskowych - estakada będzie biegła nad terenem chronionym w ramach sieci obszarów Natura 2000 - wyjaśniła GDDKiA

- Montowana obecnie estakada to najdłuższy obiekt inżynierski realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S51. Jego długość wynosi 422 metrów. Jest to obiekt siedmioprzęsłowy o rozpiętości przęseł 46 metrów + 5 x 66 metrów + 46 metrów - doprecyzowała.

Na początku lutego 2015 r. GDDKiA podpisała z Energopolem-Szczecin warty 394,9 mln zł brutto kontrakt na budowę S51 na 13-kilometrowym odcinku Olsztyn - Olsztynek.

Inwestycja obejmuje realizację odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z drogami serwisowymi, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Dzięki inwestycji Olsztyn zostanie połączony z siecią dróg ekspresowych.

W ramach zadania powstaną dwa węzły drogowe - Stawiguda i Gryźliny. Początek trasy będzie za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, koniec w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51.
Źródło: www.wnp.pl