KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Mota-Engil wygrał przetarg na odcinek S5 za 443 mln zł

Poznański oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum spółek z grupy Mota-Engil jako najkorzystniejszą w przetargu na ok. 19-kilometrowy odcinek drogi S5 Radomicko (bez węzła) - Leszno Południe. Wartość oferty wynosi ponad 443 mln zł brutto.
Oferta konsorcjum Mota-Engil Central Europe, Mota-Engil Engenharia e Construcao opiewa dokładnie na 443,25 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 438,49 mln zł brutto.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę: cenę (90 proc.), gwarancję (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 22-miesięczny czas realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

- Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą - poinformowała GDDKiA.

Oferta konsorcjum Mota-Engil Central Europe, Mota-Engil Engenharia e Construcao opiewa dokładnie na 443,25 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 438,49 mln zł brutto.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę: cenę (90 proc.), gwarancję (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 22-miesięczny czas realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

- Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą - poinformowała GDDKiA.
Źródło: www.wnp.pl