KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Mota-Engil może ruszać z budową drogi S5 Kościan - Radomicko

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała zezwolenia na budowę 16-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 Kościan Południe - Radomicko. Inwestycja powinna się zakończyć w trzecim kwartale 2019 roku.Drogę, za przeszło 303 mln zł, wybuduje spółka Mota-Engil Central Europe."W związku z otrzymaniem decyzji wykonawca może realizować pełen zakres robót objętych kontraktem. Decyzja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, obiektów mostowych, oraz miejsc obsługi podróżnych" - poinformowała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA. Odcinek znajduje się w Wielkopolsce w powiatach: kościańskim i leszczyńskim, na terenach gmin Kościan, Śmigiel i Lipno. Umowę z wykonawcą podpisano już w kwietniu 2016 r., zawierała 32-miesięczny termin realizacji inwestycji. Alina Cieślak podała, że wykonawca będzie realizował prace na budowie, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

http://budownictwo.wnp.pl/mota-engil-moze-ruszac-z-budowa-drogi-s5-koscian-radomicko,318260_1_0_0.html