KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Mosty Katowice zaprojektują obwodnicę Chełma

Oferta firmy Mosty Katowice została uznana za najkorzystniejszą spośród ośmiu, które wpłynęły w przetargu na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma w województwie lubelskim w ciągu drogi krajowej nr 12 prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.
''Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od wyboru to jeszcze w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą" - poinformował 8 sierpnia rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.
Obwodnica Chełma ma mieć długość 17 km i omijać miasto po północnej stronie. Jej przebieg jest już ustalony decyzją środowiskową i nie podlega zmianie, mogą pojawić się - jak zaznaczył Nalewajko - nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego.
"Zadaniem projektantów będzie opracowanie analiz i prognozy ruchu, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów projektowania dróg, a także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i hydrologiczno-hydraulicznej. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego" - dodał rzecznik.
Zgodnie z planem obwodnica Chełma ma być dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu. "Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu, projektanci przedstawią także rozwiązania wariantowe" - zaznaczył Nalewajko.
Koncepcja programowa posłuży następnie do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie "projektuj i buduj".
Projektanci na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma będą mieli 23 miesiące, a koszt tych prac to około 3,1 mln zł.
To pierwsze rozstrzygnięcie w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla całego, blisko 75-kilometrowego, odcinka S12 w Lubelskiem - od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zadanie to podzielono na trzy części - jedną z nich jest właśnie obwodnica Chełma. Oferty złożone na pozostałe dwie części ocenia obecnie komisja przetargowa.
https://budownictwo.wnp.pl/mosty-katowice-zaprojektuja-obwodnice-chelma,328403_1_0_0.html