KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Mostostal Zabrze ma optymizm i ponad 0,5 mld zł w portfelu

Obecny portfel zleceń grupy Mostostalu Zabrze opiewa na 546 mln zł, a szacunkowa wartość kontraktów, o które się ubiega, to ponad 750 mln zł. Władze spółki spodziewają się dobrych perspektyw, a także zwracają uwagę na coraz mniejszy balast związany z negatywnymi wydarzeniami z przeszłości. Kontynuowana jest również reorganizacja majątku grupy.


Po pierwszym półroczu 2015 r. Mostostal Zabrze miał na poziomie skonsolidowanym 346,87 mln zł przychodów wobec 373,28 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 12,57 mln zł zysku netto wobec 10,34 mln zł zysku przed rokiem.

Źródło: www.wnp.pl