KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

MIR szykuje zmiany w sposobie budowy dróg

Zmiany w obowiązujących przepisach budowlanych w obszarze drogownictwa ułatwiające stosowanie przekroju 2+1 na drogach, wprowadzają nowe przepisy opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Jak podkreśla MIiR nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych (zobacz z Multimediach) dla dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich umożliwi stosowanie przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu poza terenem zabudowy, na istniejących lub nowo projektowanych drogach klas G i GP (główna i główna ruchu przyspieszonego).
Źródło: www.wnp.pl