KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Ministerstwo planuje budowę "dużej obwodnicy" Warszawy

Planujemy dużą obwodnicę Warszawy, tzw. „duży ring warszawski”, odległy od miasta o 30-50 kilometrów - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. W ring ma zostać włączona m.in. droga krajowa nr 50, przebiegająca przez południową część województwa mazowieckiego.
- Od południa do budowy ringu może zostać wykorzystana droga krajowa nr 50, a od północy do ringu zostanie włączony planowany odcinek drogi ekspresowej S10 - powiedział wiceminister Chodkiewicz.
- W Ministerstwie Infrastruktury trwają już prace związane z dużym ringiem warszawskim - powiedział Chodkiewicz.
- Jesteśmy na bardzo początkowym etapie. Na razie planujemy, jak zacząć prace przygotowawcze do budowy dużego ringu warszawskiego, odległego od Warszawy o kilkadziesiąt kilometrów - powiedział Chodkiewicz.
Na razie resort nie podał terminu realizacji inwestycji.Droga ekspresowa S10 docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem i utworzy ważną oś transportu drogowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Droga ta będzie również alternatywą dla autostrady A-2 dla ruchu międzynarodowego.

http://budownictwo.wnp.pl/ministerstwo-planuje-budowe-duzej-obwodnicy-warszawy,320836_1_0_0.html