KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań przygotowawczych dla dróg

Chodzi o prace przygotowawcze dla dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia), S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski - Dorohusk oraz dla obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53
  • Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań polegających na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygotowawczych dla odcinków dróg.
  • Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł - poinformował resort infrastruktury we wtorkowym komunikacie.
Zakres prac przygotowawczych dla trasy S16 Ełk - Knyszyn obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz koncepcji programowej. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019-2023.
Z kolei dla trasy S17 Piaski - Hrebenne zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Zakres zadania został poszerzony o budowę II jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 6,65 km. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018-2021.
Proces przygotowawczy dla S19 Sokołów Małopolski - Jasionka obejmuje uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie Projektuj i buduj. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018-2020.
Z kolei dla trasy S6 (Zachodnia Obwodnica Szczecina) zakres prac przygotowawczych obejmuje uproszczoną koncepcję programową wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019-2020.
W przypadku trasy S12 Piaski - Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma) prace przygotowawcze obejmują opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Będą one prowadzone do 2021 r.
Zakres prac przygotowawczych dla obwodnicy Ostrołęki obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych). Prace te będą prowadzone w latach 2018-2022.
https://budownictwo.wnp.pl/minister-infrastruktury-zatwierdzil-do-realizacji-szesc-zadan-przygotowawczych-dla-drog,328315_1_0_0.html