KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Miasto sprzedaje żwirownię w Starych Modzelach

Do 18 stycznia br. podmioty zainteresowane zakupem nieruchomości niezabudowanej (żwirowni) położonej w Starych Modzelach powinny wpłacić wadium w wysokości 155.890 zł na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. 

Cena wywoławcza działki o powierzchni 9,59 ha wynosi 1.558.873 zł netto.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża teren ten przeznaczony jest do eksploatacji kruszywa naturalnego, a w części stanowi użytek rolny i leśny.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl