KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Łańcut doczeka się obwodnicy

Do wojewody podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ( tzw. ZRID) dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Łańcut–Głuchów – poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.
Dodała, że jest to pierwszy z trzech tzw. kamieni milowych.
"Umowa z wykonawcą na rozbudowę drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów, czyli tzw. obwodnicę Łańcuta zawiera trzy kamienie milowe. Pierwszy zakładał złożenie przez wykonawcę, w imieniu GDDKiA, wniosku o wydanie decyzji ZRID" - wyjaśniła Rarus.
Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane jest to na wrzesień br.
Obwodnica Łańcuta będzie miała niemal 6 km długości. Inwestycja realizowana jest w systemie "optymalizuj-projektuj-buduj". Oznacza to, że wykonawca m.in. zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje, a także wybuduje i odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94, który będzie obwodnicą Łańcuta.
Trasa będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy. Po obu stronach drogi powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. Inwestycja zakłada również wybudowanie kilku rond.
Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Wartość podpisanej w maju 2018 r. umowy wynosi niemal 116 mln zł. Obwodnica ma być gotowa we wrześniu 2021 r.
Droga krajowa nr 94, której częścią będzie obwodnica Łańcuta, biegnie od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej. Stanowi alternatywę dla autostrady A4.
https://budownictwo.wnp.pl/lancut-doczeka-sie-obwodnicy,342103_1_0_0.html