KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ

Kruszywa

kruszywa
Moduł KRUSZYWA pozwala na wystawianie ofert sprzedaży oraz zakupu kruszyw. Możliwe jest również wysłanie zapytania o kruszywo do wszystkich firm znajdujących się w portalu posiadających wybrane kruszywo w swojej ofercie.

Oferta sprzedaży kruszywa

Kruszywo łamane - grysy 16,00-31,50

Numer oferty AS/3619/1225
Rodzaj kruszywa Kruszywo łamane - grysy
Frakcja (w mm) 16,00-31,50
Deklaracja właściwości użytkowych Nie posiada
Cena na zapytanie
Uwagi Wyroby spełniają wymagania norm: PN-EN 13043:2004 kruszywa do mieszanek bitumicznych, PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, PN-EN 12620:2008 kruszywa do betonu Produkcja w KOSD S.A. odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Kopalnie posiadają CERTYFIKATY ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wydane przez jednostki notyfikowane. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Zgodności lub oznakowanie CE (2+)
Sprzedający Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.
Lokalizacja kruszywa
Jędrzejowska 1
28-366 Małogoszcz

Zaloguj się lub dokonaj bezpłatnej rejestracji aby dowiedzieć się więcej.

Wyświetleń: 832