KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się 18 grudnia wieczorem w sprawie nowych przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się 18 grudnia wieczorem w sprawie nowych przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (OZE).Chcą, aby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Kolejny etapem będą negocjacje propozycji z Parlamentem Europejskim.
Chodzi o nowelizację dyrektywy promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 18 grudnia w Brukseli unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne dyskutowali nad pakietem propozycji, które mają zmienić funkcjonowanie rynku energetycznego w UE. Dyrektywa jest jednym z jego elementów. Uzgodnienie otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem przepisów, po tym, jak europosłowie przyjmą własne stanowisko w tej sprawie. Według porozumienia Unia Europejska jest zobowiązana do tego, żeby do 2030 r. przynajmniej 27 proc. jest całkowitej konsumpcji energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Choć w Parlamencie Europejskim widać aspiracje, by podwyższyć cel dotyczący zużycia energii odnawialnej do roku 2030 do 35 proc., w europejskich stolicach takich ambicji nie było. W sektorze transportu, cel dotyczący udziału energii odnawialnej ustalono na 14 proc. do 2030 r. dla każdego kraju (minimalny udział zaawansowanych biopaliw ma wynosić 3 proc., a maksymalny udział biopaliw pierwszej generacji nie więcej, niż 7 proc.).

http://gornictwo.wnp.pl/unia-europejska-nakresla-nowy-cel-dla-konsumpcji-oze-w-2030-roku,313501_1_0_0.html