KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Korolec: bez spadku emisji m.in. w transporcie i budownictwie po 2020

Spadki emisji po 2020 r. w sektorach nieobjętych ETS (np. budownictwo) są w Polsce trudne do wyobrażenia - ocenił pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej M.Korolec. Do 2020 r. Polska może zwiększyć emisję w tych sektorach o 14 proc.

W październiku przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli polityczne porozumienie, które przewiduje redukcję emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r. oraz udział energii ze źródeł odnawialnych w UE na poziomie 27 proc. Efektywność energetyczna ma wzrosnąć w tym czasie o 27 proc.