KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kopalnia Wapienia ‚Czatkowice’ – otwarcie nowego złoża

W Kopalni Wapienia ‚Czatkowice’ w Krzeszowicach, odbyła się 14.05.2015 konferencja prasowa, poświęcona otwarciu nowego złoża. Nowa inwestycja jest najważniejszym momentem w historii funkcjonowania kopalni od kilkunastu lat – oznacza jej bezpieczne funkcjonowanie przez kolejne dziesięciolecia (planowany koniec wydobycia w 2050 r.).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zarządu kopalni – prezes Sławomir Kosiba i wiceprezes Andrzej Szymkiewicz oraz prof. Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH.
Podczas swojej prezentacji prezes Kosiba przedstawił główne założenia i konsekwencje nowej inwestycji.
Źródło: www.nowa-energia.com.pl