KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kopalnia w Okrzeszynie w sytuacji bez wyjścia

Brak drogi- znaczącym utrudnieniem

W kamieniołomie porfiru w Okrzeszynie ma zostać wznowiona produkcja. Problem w tym, że nie ma dojazdu, ponieważ jedyna droga łącząca Okrzeszyn z resztą kraju jest zrujnowana i stanęły na niej znaki ograniczające dopuszczalną masę ciężarówek do 15 ton, co oznacza zakaz wjazdu dla pojazdów kopalni.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl